Douane ambtenaar grens Belgie Nederland WO1

 

De dodendraad en andere belevenissen van Antoni Mulder, belastingambtenaar werkzaam bij de draad.
Boek Krijgt koninklijke brief en boek 2017 in Koninklijke Bibliotheek opgenomen.
Memoires onze Opa Antoni Mulder lag 70 jaar in kastMemoires onze Opa Antoni Mulder 1890-1963 drijvende kracht Els Mulder namens alle neven en nichten veel erk gedaan.
Nabij Productie uitgeverij Nijkerk M.Roodbeen

Boekhandel Stevens is het complete boek te koop wat er dagelijks en bij nacht   aan de dodendraad zich allemaal afspeelde.DE DODENDRAAD Antoni Mulder 1890-1963 Douane Ambtenaar en meer belevenissen.
Opa Antoni Mulder 1890-1963 was werkzaam bij de DODENMAN DRAAD.
Els Mulder geeft boek uit namens alle neven en nichten van familie Mulder.
Nabij Productie Nijkerk uitgeverij.De Dodendraad die liep tussen België en Nederland.
Boek memoires Antoni Mulder 1890-1963 WO 1

September 2017 komt het boek uit en is een stuk historie waar eigenlijk weinig bekend.
Wereld oorlog 1 was Nederland nog Neutraal maar tussen Nederland en België liep de DODENDRAAD voorzien van Electra door Duitsers.
Waar onze Opa menig mens aan zag sterven als Douane man.
Els Mulder geeft boek namens alle neven en nichten uit september 8-9-2017.
Nabij Productie Nijkerk M.Roodbeen.

Antoni Mulder 1863-1963

Antoni Mulder woonde met Oma Orges Mulder aan Laplacestraat 59 Amsterdam Watergraafsmeer.

Dodendraad gespannen door Duitsers 1 ste wereldoorlog  tussen België en Nederland
2000 watt wisselstroom  332 km lang  vele vonden de dood.

1 foto wikipedia rechts

Antoni Mulder 1890-1963 en collega’s copyrights  Els Mulder en neven en nichten.
Els Mulder de drijvende kracht dat de memoires van Antoni Mulder in boekvorm uitkomt
Nabij productie uitgeverij, alle neven en nichten trots op histories boek.
Belasting Ambtenaar douane ANTONI MULDER 1890-1963
DE DODENDRAAD OPA ZAG DIVERSE MENSEN STERVEN AAN DODENMAN DRAAD TUSSEN NEDERLAND EN  ZEEUWS VLAANDEREN

Antoni Mulder 1890-1963 Douane belasting ambtenaar werkte aan de grens.Boek Krijgt koninklijke brief en boek 2017 in Koninklijke Bibliotheek opgenomen.
Memoires onze Opa Antoni Mulder lag 70 jaar in kast

Veel zuiderburen vluchten naar ons land,Nederland neutraal.
En de dodendraad die liep tussen België en Nederland opa Antoni maakte twee oorlogen mee.
Opa Antoni zag mensen sterven aan DODENDRAAD.
Smokkelaars en spionnen diverse schietpartijen aan de grens.
Neven en Nichten geven hun Opa Antoni script uit in boek vorm trots op onze opa Antoni Mulder.
Nabij productie Nijkerk uitgeverij.
Mijn Opa Antoni Mulder Rein Mulder junior.
Script in ruwe versie bij uitgeverij 2017 belevenissen van Antoni Mulder 1890-1963 september 2017  door alle erven uitgegeven.

Zijn zonen Ton Mulder en Rein Mulder Piet Mulder zijn overleden.
Opa was getrouwd met Oma Orges Mulder.

1914: de Duitse inval in België  waar de dodenmansdraad neer gezet zou worden


                                                   Antoni Mulder 1890-1963           vluchtelingen uit België nodige hulp

Foto Antoni Mulder Els Mulder

 

De vlucht naar Nederland
“De Schelde staat in brand!”
Naar schatting honderdduizend Antwerpenaren zoeken tussen 7 en 10 oktober een goed heenkomen in Nederland. Hoewel tienduizenden terugkeren als het directe oorlogsgevaar is geweken, is de regeling geen doorslaggevend succes. In november 1914 staan nog 323.600 vluchtelingen geregistreerd. Een maand later zijn dit er tweehonderdduizend en in mei 1915 is dit aantal teruggelopen naar iets meer dan honderdduizend, een aantal dat gedurende de rest van de oorlog constant blijft. Het gaat hier voornamelijk om Belgen die het in vergelijking met hun situatie in het thuisland helemaal niet zo slecht hadden in een Nederlands vluchtoord.

middelste foto wikipedia historie Nederland, de rest familie foto’s Els Mulder Copyrichts
Belgische vluchtelingen
Burgervluchtelingen en geinterneerden
Het leven in een opvangkamp

In de manege van een militaire rijschool wordt de ‘bak’ gevuld met stromatrassen zodat honderden soldaten hier een slaapplaats vinden. Soldaten van verschillende nationaliteiten krijgen onderdak op verscheidene plaatsen. Belgen worden geïnterneerd in kampen in Zwolle, Kampen, Amersfoort, Harderwijk en Gaasterland (Fr). Engelsen verblijven in Groningen, terwijl 200 Duitsers naar Bergen (N-H) gebracht worden. Het kampleven is strak georganiseerd; reveille is om 07.00 uur, het ‘lichten uit’ klinkt om 21.30 uur. De tussenliggende tijd wordt gevuld met werken binnen of buiten het kamp, corvee en minstens drie appèls per dag. De spaarzame vrije tijd wordt knutselend doorgebracht. Vooral houtbewerking is zeer populair, zeker omdat hier ook wat extra geld mee te verdienen valt. Vooral naaikistjes en dienbladen vinden in groten getale de weg naar Nederlandse huiskamers. Ook leert een groot aantal Belgen lezen en schrijven. De gezondheid van de soldaten holt in jaren van detentie achteruit. De barakken zijn van slechte kwaliteit en velen krijgen reuma, bronchitis, longontsteking en tbc. Door een slechte hygiëne een gebrekkige medische zorg hebben ook besmettelijke ziekten als tyfus en cholera vrij spel.
Vluchtelingen aan de grens


Een hek langs de grens  Antoni Mulder en collega’s foto’s Els Mulder copyrights                                            spionnen glipten
“Van Vaals tot Cadzand”
De vluchtelingenstroom is de Duitsers een doorn in het oog. Onder de honderdduizenden burgervluchtelingen bevinden zich namelijk duizenden oorlogsvrijwilligers die via Nederland naar Engeland willen om dienst te nemen in het geallieerde leger. Hun aantal loopt in december 1914 tegen de vijfduizend terwijl in het eerste oorlogsjaar naar schatting ruim dertigduizend oorlogsvrijwilligers van de Hollandse route gebruikmaken. Het Nederlandse gezag legt ze bij hun overtocht over Nederlands grondgebied geen strobreed in de weg. Voor hen volstaat de mededeling ze in Engeland werk gaan zoeken.
Ook het feit dat het hoofdkwartier van de Engelse geheime dienst in Rotterdam gevestigd is, valt niet in goede aarde bij de Duitse overheid. Het is duidelijk dat er allerlei spionage activiteiten in België en bezet gebied plaatsvinden. Veel berichten komen op slinkse manier over de Nederlandse grens en worden vervolgens naar Rotterdam gebracht. Ook komen vreemdelingen en deserteurs in groten getale de grens over. Zij menen, waarschijnlijk terecht, dat de algehele situatie in Nederland beter is dan in België.
Strenge grenscontroles en intensieve paspoortcontroles kunnen aan deze praktijken geen einde maken. Stuk historie opgemaakt Rein Mulder junior 1955 Amsterdam ,Boek Antoni Mulder 1890-1963 mijn opa komt augustus 2017 uit gevonden Memoires van rijksdouane man uit Amsterdam Laplacetraat 59 een pakkend spannend en vooral historisch boek uit.

3 reacties

 1. Mijn Opa Antoni Mulder 1890-1963 was in verleden Rijksdouane tussen de grens en heeft diverse mensen zien sneuvelen aan de draad waar maar liefst 2500 Watt op stond.Eind maart komt Antoni Mulder zijn script uit verleden als nog als boek uit.
  Nabij producties Nijkerk. Zijn belevenissen en vele schiet incidenten aan orde van de dag.
  Historisch boek en goed voor scholen. Daarna volgde tweede wereldoorlog 1945-1950 waar maar liefst 70 miljoen doden vielen.
  Boek word uitgegeven door alle neven en nichten.

 2. DOUANE AMBTENAAR GRENS BELGIE NEDERLAND WO1
  Antoni Mulder memoires in pakken boek Els Mulder drijvende kracht dat het boek over
  onze opa uitkomt, Nabij productie uitgeverij die pakkend boek uit geeft.
  Door alle kleinkinderen van Antoni Mulder

 3. Antoni Mulder 1890-1963 en collega’s copyrights  Els Mulder en neven en nichten.
  Els Mulder de drijvende kracht dat de memoires van Antoni Mulder in boekvorm uitkomt
  Nabij productie uitgeverij, alle neven en nichten trots op histories boek.
  BELASTING AMBTENAAR ANTONI MULDER 1890-1963
  DE DODENDRAAD OPA ZAG DIVERSE MENSEN STERVEN AAN DODENMAN DRAAD TUSSEN NEDERLAND EN  ZEEUWS VLAANDEREN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *