Vakantiekolonies voor bleekneusjes De Kloek Vierhouten

De Kloek Vierhouten vakantie kolonie ging open in 1956 Rein Mulder Fotograaf 1927-2007 in opdracht voor  ABN en Regering.
Zoon Rein Mulder junior vond dit historisch foto boek en gaf hem aan archief Nunspeet.

Fotoboek van de Kloek bevat vele foto’s van opening en aankomt eerste kinderen in Nunspeet station.
Vierhouten waar huis DE KLOEK lag.
Vele foto’s een boek vol is daar in te zien regering mensen opening1956 en daarna vol boek de eerste kinderen die arriveren en met de bus werden opgehaald door de zusters op station Nunspeet.
Veel foto’s over DE kloek en omgeving.
Voor iedereen die wat met de Kloek in verleden hadden kunnen in Nunspeet archief daar foto’s. bekijken en zelfs laten scannen.
Copyrights voor evt ansichtkaarten van het mooie Vierhouten en Nunspeet in oude glorie liggen bij mij.
Leden regering en ABN Bond en vele zusters op foto’s en alle eerste kinderen opening 1956.
Rein Mulder junior.
Voor de rest kunt u archief Nunspeet bellen voor afspraak voor inzagen foto’s gehele foto boek.

Fotograaf Rein Mulder 1927-2007-      was zelf in de oorlog met zijn Broer Ton Mulder uit de stad ontvlucht en ondergedoken aan de IJssel,
voor meer www.reinmulder.com 1940-1945 70 miljoen doden door oorlog Rein Mulder 1927-2007 liet
scrip na. Wat in 2016 boek werd en in Koninklijke Bibliotheek werd opgenomen.
Op luister Cd en uitgegeven in mei 2016 mei.

DE KLOEK

Rein Mulder junior zoon van fotograaf Rein Mulder 1927-2007 nu heeft fotograaf Rein Mulder fotoboek van de opening van het ANB Kindertehuis ‘De Kloek’ in Vierhouten op 1 juni 1956 opening regering en SBN Bond . Er staan veel foto’s in van de opening, maar ook van de eerste kinderen die aankomen met de trein op station Nunspeet op 4 juni 1956. Ook de ‘vader en moeder’ van ‘De Kloek’, de fam. Boekenstein, staan op verschillende foto’s. Verder foto’s van kinderen (Eddy Stevens, Wim Roelantse en Hans van Houten).
Bij de opening zijn foto’s van Bondsvoorzitter Brandsma en commissievoorzitter J.B.van Otterlo. Verder op de foto’s: hr. Molenkamp, mw. vd Wal, hr. Sinoo, hr. Dijkstra, hr. Oudegeest.
Ook mensen van de regering aanwezig.

Kompleet fotoboek en opening met kinderen vanaf 1956
Opening regering en aankomst kinderen in het nieuwe huis DE KLOEK Vierhouten, ook diverse  zusters die daar hebben gewerkt staan op      foto ’s  en liggen op het archief voor inzage.
Zou geheel digitaal op internet komen zie nog niks, maar u kunt op het archief terecht voor het gehele boek met foto’s.
Zusters en een reportage vanaf station Nunspeet waar de eerste kinderen aan kwamen de zuster nog geheel in het wit aangekleed vingen de eerste kinderen Van De Kloek in Vierhouten op kinderen werden ook wel de bleekneusjes genoemd.
Ik heb in overleg het boek geschonken aan actief te Nunspeet ter inzage voor een ieder die er gezeten had of die er mee te maken hadden.
Voor mijn vader was het een opdracht om de opening zo mooi mogelijk in beeld te brengen.

Rein Mulder Fotograaf:Free lance  parool 1927-2007
Opdrachten regering, ABN bond.
Bruiloften,ging vaak mee om te belichten.

 

Begin 1945, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden vele Nederlandse kinderen die slachtoffer waren geworden van de hongerwinter, in buitenlandse en ook binnenlandse vakantiekolonies en gastgezinnen gehuisvest, om daar weer op sterkte te komen.

In de periode 1945/46 werden via de Nationale Commissie tot Uitzending van Nederlandsche kinderen, die ressorteerde onder het Ministerie van Sociale Zaken, enkele tienduizenden kinderen uit de grote steden ondergebracht bij Nederlandse pleeggezinnen, maar ook 30.000 kinderen in het buitenland ondergebracht. Van hen gingen er: 9500 naar Zwitserland, 9300 naar Groot-Brittannië, 6000 naar Denemarken, 3200 naar België, 2400 naar Zweden, 350 naar Frankrijk.[1].

In 1959 hield de AVRO een grote inzamelingsactie met de naam: Alles op een kaart. De VARA hield een speelgoedactie waardoor de tehuizen van speelgoed werden voorzien.

Bron wikipedia Bleekneusje

Fotograaf Rein Mulder 1927-2007

De leefsituatie van kinderen uit de grootstedelijke volksklasse was eind negentiende eeuw weinig rooskleurig. Veel gezinnen leefden dicht opeengepakt in krappe, onhygiënische woningen waar weinig frisse lucht en zonlicht binnenkwamen. Bovendien kende de arbeidersklasse een karig en eenzijdig voedselpakket met weinig eiwitten en nauwelijks vitaminen. De fysieke weerstand van schoolkinderen was daardoor laag en de kans op ziekten als tuberculose groot. Ter bevordering van hun gezondheid zonden filantropische verenigingen, zoals elders in Europa, lichamelijk zwakke kinderen voor enige tijd naar zee of naar een bosrijke omgeving. Vooral onderwijzer(e)s(sen) aan volksscholen maakten zich hier sterk voor.

De eerste kinderuitzendingen vonden plaats in 1883. In dat jaar bezorgde Arnold Kerdijk, secretaris van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, een twintigtal Amsterdamse kinderen een onvergetelijke vakantie in de bossen van Austerlitz. Al snel telde elke grote stad één of meerdere uitzendverenigingen die arme, bleke en magere kinderen voor een paar weken naar een koloniehuis stuurden. Veel van deze huizen stonden aan de kust, zoals Zwartendijk en het katholieke koloniehuis St. Antonius, beide in Egmond aan Zee. Andere huizen stonden in de bossen, zoals Sonsbeek in Arnhem en het Boschhuis te Nunspeet.

Om plaatselijke initiatieven te verenigen, ontstond in 1901 het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies. In de beginjaren vond uitzending naar gezondheidskolonies alleen plaats tijdens de zomervakantie – vandaar de volkse naam ‘vakantiekolonie’ – maar na 1920 gebeurde dat het gehele jaar door. Artsen en verpleegsters namen de plaats in van vrijwilligers. Op medisch gezag werd de standaarduitzendperiode verlengd van drie of vier weken naar vijf, later zes weken.

Aanvankelijk waren uitzendverenigingen volledig afhankelijk van particulier geld. Na de Eerste Wereldoorlog besloot de rijksoverheid echter structureel bij te springen. Hierdoor groeide de kinderuitzending uit tot een van de belangrijkste sociaal-geneeskundige voorzieningen voor schoolkinderen, waaraan in bijna honderd jaar tijd naar schatting zo’n 800.000 kinderen hebben deelgenomen.

De vakantie- en gezondheidskolonies waren bedoeld voor ‘bleekneusjes’, die zonder werkelijk ziek te zijn in een slechte gezondheidstoestand verkeerden. Lichamelijke zwakte, vaak een gevolg van ondervoeding, gold als belangrijk selectiecriterium. Naast frisse lucht nam goed, veel en gezond eten een belangrijke plaats in binnen de kinderuitzending. Kinderen moesten eten wat zij kregen voorgezet: alles moest op!
Hoewel de nadruk bij de uitzending lag op het bevorderen van de lichamelijke gezondheid, diende zij ook een pedagogisch doel. Het verblijf in een koloniehuis bood namelijk een uitgelezen mogelijkheid om volkskinderen op te voeden. Uitzendende verenigingen hoopten dat de kinderen het aangeleerde hygiënische gedrag na terugkomst thuis zouden introduceren. De medische kinderuitzending had dus ook een beschavingsmissie.

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw verbeterden de levensomstandigheden waarin kinderen opgroeiden sterk. Het aantal lichamelijk zwakke kinderen nam snel af. In plaats daarvan zonden verenigingen steeds meer kinderen uit op de indicatie ‘nervositas’ ofwel zenuwzwakte. Tot deze ‘zenuwpeesjes’ rekende men nerveuze kinderen, maar ook slechte eters en kinderen met problemen thuis. In de welvarende jaren zestig liepen de inkomsten uit collectes terug, want velen twijfelden nu aan het nut van dit werk. ‘Zenuwzwakte’ was wel een erg ruim label om kinderen voor zes weken uit het gezin en uit de klas weg te nemen. Voor die kinderen waren andere oplossingen denkbaar, zeiden critici. Rond 1970 stopte daarom de overheidssubsidie. Koloniehuizen kregen een andere bestemming of werden afgebroken. Dit betekende na bijna honderd jaar het definitieve einde van de vakantiekolonies.Rein Mulder junior zoon fotograaf

 

3 reacties

 1. Zusters en een reportage vanaf station Nunspeet waar de eerste kinderen aan kwamen de zuster nog geheel in het wit aangekleed vingen de eerste kinderen Van De Kloek in Vierhouten op kinderen werden ook wel de bleekneusjes genoemd.
  Ik heb in overleg het boek geschonken aan actief te Nunspeet ter inzage voor een ieder die er gezeten had of die er mee te maken hadden.Fotograaf Rein Mulder 1927-2007 gevonden compleet fotoboek van Kinderhuis De Kloek voor Bleekneusjes opening met veel hoog geplaatsten. Zoon fotograaf Rein Mulder junior bezorgde uitgebreid fotoboek in archief Nunspeet.

 2. Lammy Plat- de Vries

  Ben er in de zomer van 1956 voor zes weken geweest moest daar aansterken. Zou nog wel eens foto’s uit die tijd willen zien. Moet daarvoor naar Nunspeet begrijp ik.

  • Henriëtte de Luij

   Ik ben van 1949 en in de vakantie voordat ik naar de eerste klas ging, bracht ik de zomervakantie door in Vierhouten! Als enige uit een gezin van toen 5 kinderen! Had ooit nog correspondentie, maar alles is verloren gegaan! Zijn er ook boeken met foto’s uit die tijd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *