Schilderijen » Home » Verbazing over verwaarlozing natuur rondom gedenkmonument Bos der onverzettelijken

Verbazing over verwaarlozing natuur rondom gedenkmonument Bos der onverzettelijken

Gepubliceerd op 28 september 2020 om 17:01

Bezoek aan Almere Bos der onverzettelijken 2020 door Rien Gruter verzetsman 1940 - 1945 (is in 1925 geboren) en Rein Mulder. Het monument is bijeen gebracht door giften Verzet.

Het originele bericht is geplaatst op: https://onsalmere.nl/artikel/2020/09/12/verbazing-over-verwaarlozing-natuur-rondom-gedenkmonument

Vandaag is het Open Monumentendag, normaliter een dag om de monumenten van onze stad te bewonderen.

Maar toen Rein Mulder samen met oud veteraan Rien Gruter afgelopen week het gedenkmonument in het Nationaal Monument Bos der Onverzettelijken wilde bekijken waren ze erg verbaast en teleurgesteld over de staat van de natuur rondom het monument. Het gras is niet gemaaid en staat erg hoog, daarnaast groeit er overal onkruid. Meneer Mulder heeft hierover gecommuniceerd met Gemeente Almere, maar die weten hier verder niks vanaf en ondernemen geen actie.

Het ‘Bos der Onverzettelijken’ bevindt zich aan de Vrijheidsdreef in de Verzetwijk van Almere-Stad en is op 29 april in 1993 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Benhard geopend. In het bos rondom het monument zijn in totaal 2142 bomen geplant. Hiervan zijn 2133 bomen gewijd aan het aantal verzetsmensen dat volgens gegevens van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gefusilleerd. Vijf bomen staan symbool voor elk van de jaren van onderdrukking en verzet. En drie bomen staan voor de band met het Koninklijk Huis, deze zijn gewijd aan koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

Meneer Mulder en Meneer Gruter vinden het erg respectloos dat dit bos niet onderhouden wordt. Het gedenkmonument heeft namelijk een bijzondere betekenis, niet alleen voor oud veteranen, maar voor iedereen. Door het bos te verwaarlozen lijkt het alsof men vergeten is wat er tijdens de oorlog is gebeurt. Dit kan én mag absoluut niet vergeten worden. 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Rein Mulder
7 maanden geleden

Deze dag was een bijzondere dag buiten het feit dat rondom het mooie monument het een onkruid overwoekerend was, met oud verzetsman Rien Gruter het monument bekeken in de mooie nazomer, buiten dat het monument door giften van Verzet tot stand gekomen is.
Een voor mij man van na de oorlog diens ouders ook door 1940-1945 ook flinke schaden hadden opgelopen een bijzondere dag.

Rein Mulder

Rien Gruter
4 maanden geleden

HAARLEM Exact 73 jaar na oprichting is op 1 juli de Bond voor Oud-Illegale Werkers formeel opgeheven. Op 20 juni gebeurde dat symbolisch door de vaandel te strijken. Voornaamste reden, volgens voorzitster Lineke Smeenk-Hazevelt, is de leeftijd van de leden. Lineke Smeenk: ,,In 1945 is de bond opgericht in de schuilkerk op de Bakenessergracht. Toen waren er veel verzetsmensen lid, van die groep zijn Freddie Oversteegen en Rien Grüter nog in leven. De anderen zijn familie van".


Het verzet zorgde er onder andere via Jacques Dahlekamp dat paspoorten werden vervalst zodat mensen via België en Zwitserland naar het vrije Engeland of Amerika konden ontsnappen. Rien Grüter begon met het schaduwen van landverraders, deed mee aan sabotage zoals het lek steken van boten. Zo voorkwam het ondergrondse verzet dat productiematerialen naar Duitsland werden afgevoerd. Rien zat zelf een tijdje de in Haarlemmermeer ondergedoken. Freddie Overstegen was pas veertien jaar toen ze via de jeugdafdeling van de CPN begon met het rondbrengen van ‘De Waarheid’. Later zat ze samen met haar twee jaar oudere zus Truus en Hannie Schaft in het gewapend verzet. Vanaf 1982 wordt er op de laatste zondag in november in het Kenaupark stil gestaan bij de offers die het verzet heeft gebracht. Dat gebeurt bij het monument ‘Vrouwen in het verzet’, gemaakt door Truus Menger-Oversteegen.

Na het strijken van de vaandel, in 1947 gemaakt door Jan Kraakman, was er een etentje. In Kraakmans huis aan de Bakenessergracht - een ingewikkeld pand met trappetjes, gangetjes en kamertjes - waren in WOII zowel joodse onderduikers als mensen van het verzet ondergedoken. Na de oorlog was het de plek waar de BOIW een sociëteit hield. Prins Bernard en Prins Claus zijn er in 1968 op bezoek geweest. De BOIW zorgde 73 jaar voor erewachten tijdens de 4 mei-herdenkingen op onder andere de Dreef, de Jan Gijzenkade en de Westergracht.